Μικροπροβληματάκια σε overlays

rpil | Πέμ, 10/18/2012 - 10:33 | 3' |

Τον τελευταίο καιρό, έχω στραφεί περισσότερο προς το E17, το οποίο ανέκαθεν μού ασκούσε μια ιδιαίτερη γοητεία.
Βέβαια, πέρα από την ομορφιά της εμφάνισης, προκύπτουν κατά διαστήματα διάφορα προβληματάκια τα οποία θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίζουμε, προκειμένου το Enlightenment σύστημά μας, να είναι πάντα up and running.
Σήμερα, μού προέκυψε ένα θέμα με το sync του layman:
# layman -S
 * Fetching remote list,...
 * Remote list already up to date: http://www.gentoo.org/proj/en/overlays/repositories.xml
 * Last-modified: Mon, 15 Oct 2012 11:30:02 GMT
 * Fetch Ok

 * Syncing selected overlays,...
 * Running Subversion... # /usr/bin/svn up /var/lib/layman/enlightenment
svn: E155036: Please see the 'svn upgrade' command
svn: E155036: Working copy '/var/lib/layman/enlightenment' is too old (format 10, created by Subversion 1.6)
 * Failure result returned from Subversion
 *
 * Errors:
 * ------
 * Failed to sync overlay "enlightenment".
 * Error was: Syncing overlay "enlightenment" returned status 1!
 * db.sync()
 *

 * CLI: Errors occured processing action sync_all
 *
 * Errors:
 * ------
 * Failed to sync overlay "enlightenment".
 * Error was: Syncing overlay "enlightenment" returned status 1!
 * db.sync()
 *

To μήνυμα σφάλματος μάς λέει: Please see the 'svn upgrade' command

Πώς το αντιμετωπίζουμε;
Δίνουμε την εντολή:
# svn upgrade /var/lib/layman/enlightenment

Δοκιμάζουμε και πάλι να κάνουμε sync τον layman:
# layman -S

 * Fetching remote list,...
 * Remote list already up to date: http://www.gentoo.org/proj/en/overlays/repositories.xml
 * Last-modified: Mon, 15 Oct 2012 11:30:02 GMT
 * Fetch Ok

 * Syncing selected overlays,...
 * Running Subversion... # /usr/bin/svn up /var/lib/layman/enlightenment
Updating '/var/lib/layman/enlightenment':
At revision 794.
 *
 * Succeeded:
 * ------
 * Successfully synchronized overlay "enlightenment".
 *

Bingo!

Δώσε αστέρια!

MO: (ψήφοι: 0)